THÔNG BÁO LỄ TỔNG KẾT, TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP CHO LỚP CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 1

THÔNG BÁO

Nhà trường tổ chức Lễ tổng kết và trao bằng tốt nghiệp Cao đẳng kỹ thuật – Danh hiệu kỹ sư thực hành cho Cao đẳng liên thông khóa 1

Thời gian : 9’00 sáng thứ 3 ngày 12/02/2019.

Địa điểm:  Hội trường lớn.

Mời các đồng chí trưởng, phó các phòng khoa, giáo viên tham gia giảng dạy các lớp liên thông khóa 1 và tất cả sinh viên Cao đẳng liên thông khóa 1 về dự lễ tổng kết và nhận bằng tốt nghiệp.