NHÀ TRƯỜNG CHỦ ĐỘNG KẾT NỐI DOANH NGHIỆP TRONG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM CHO HSSV

Trong thời gian qua sự kết nối giữa Doanh nghiệp với Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc có nhiều sự tiến trển đổi mới, từ công tác đào tạo. Nâng cao năng lực của giảng viên từ công tác tiếp cận công nghệ mới, phương thức quản lý, thực tập sinh, giải quyết việc làm cho HSSV sau tốt nghiệp. Để đáp ứng được những yêu cầu đặt ra công tác đổi mới đào nghề trong xu thế hiện nay. Lãnh đạo nhà trường phải đi thực tế xuống doanh nghiệp thị sát và xây dựng kế hoạch cho phù hợp.

Từ ngày 14/3 đến ngày 16/3/2023 đại diện BGH nhà trường TS.Hồ Văn Đàm và một số lãnh đạo phòng, Trung tâm đi làm việc với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ở các tỉnh phía Bắc – Việt Nam. Nội dung làm việc trao đổi kế hoạch hợp tác đào tạo (xây dựng chương trình đào tạo, đào tạo kép giữa nhà trường với doanh nghiệp…), thực tập sinh, giải quyết việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp.

Các đơn vị mà đoàn công tác của nhà trường đã đến làm việc trong thời gian qua: Công ty Honda Hà Nam; Công ty LG Display Hải Phòng; Công ty TNHH Việt Nam Toyo Denso – Hải Dương; Công ty TNHH Samsung Electro-Mechnics Việt Nam tại Thái nguyên; Tập đoàn khoa học kỹ thuật Hồng Hải (Foxconn) Bắc Ninh. Ngoài các nội dung hợp tác của nhà trường, đoàn còn giới thiệu các khu công nghiệp Nghệ An như  WHA, VSIP, Hoàng Mai. Nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào Nghệ An

Chuyến đi công tác của đoàn thực sự đã mang lại hiệu quả trong công tác phối hợp giữa nhà trường với doanh nghiệp lĩnh vực đào tạo nghề, cung ứng nguồn chất lượng cao cho các nhà máy có công nghệ tiên tiến.

Một số hình ảnh hoạt động của đoàn:

Thăm và làm việc với BLĐ Công ty Honda Hà Nam

Thăm và làm việc với BLĐ Công ty TNHH LG Display Hải Phòng

Thăm và làm việc với BLĐ Công ty TNHH Samsung Electro-Mechnics Việt Nam  tại Thái nguyên

Thăm và làm việc với BLĐ Tập đoàn khoa học kỹ thuật Hồng Hải (Foxconn) Bắc Ninh

Thăm và làm việc với BLĐ Công ty TNHH Việt Nam Toyo Denso – Hải Dương