LỄ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN NĂM HỌC 2017 – 2018

Vào chiều 26 tháng 10 năm 2018, BCH đoàn trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc đã tổ cức lễ tổng kết công tác đoàn và hoạt động tình nguyện năm học 2017 – 2018. Buổi lễ có sự tham gia của tỉnh đoàn, ban giám hiệu nhà trường.
Tại buổi lễ BCH đoàn trường đã khen thưởng các liên chi đoàn và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động đoàn cũng như các hoạt động tình nguyện.

Hình ảnh tại buổi lễ: