CÔNG TÁC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ HUẤN LUYỆN AN TOÀN –VỆ SINH LAO ĐỘNG THEO CHUẨN HÀN QUỐC

Công tác đảm bảo chất lượng nhà trường theo tiêu chuẩn quốc gia có tính hội nhập quốc tế là vấn đề mà Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc luôn đề cao. Chính vì thế nhà trường đã chủ động hợp tác với hiệp hội tiêu chuẩn Hàn Quốc thực hiện một số nội dung: Hợp tác, trao đổi một số tiêu chuẩn trong quản lý đào tạo; Công tác đào tạo huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động theo chuẩn đầu ra của học sinh –sinh viên, kết nối giữa doanh nghiệp với nhà trường trong công tác huấn luyện an toàn – vệ sinh lao động theo chuẩn của Hàn Quốc cho các nhà quản lý và người lao động trong doanh nghiệp.

Để công tác quản lý chất lượng của nhà trường theo tiêu chuẩn Quốc gia có tính hội nhập Quốc tế có tính kế thừa và phát triển, nhà trường đã kết hợp với Cục kiểm định và đảm bảo chất lượng, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lựa chọn một số mô hình để làm thí điểm đảm bảo chất lượng.

Đoàn làm việc với TS.Phạm Vũ Quốc Binh Cục trưởng và cán bộ Cục kiểm định-Tổng cục giáo dục nghề nghiệp.

Đoàn làm việc với TS.Hồ Văn Đàm hiệu trưởng và cán bộ Trường Cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Hàn Quốc

Đối với công tác kết nối doanh nghiệp nâng cao chất lượng quản lý và công tác an toàn vệ sinh công nghiệp trong doanh nghiệp, nhà trường đã chủ động làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Nghệ An để kết nối với doanh nghiệp.

Hiện nay nhà trường được Cục an toàn lao động, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cấp giấy phép thành lập Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động hạng C (hạng cao nhất huấn luyện an toàn vệ sinh lao động) cho các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An và cả nước.

Đoàn làm việc với Cán bộ VCCI Nghệ An và Lãnh đạo nhà trường