THÔNG BÁO ( HẠN CUỐI TIẾP NHẬN HỒ SƠ )

THÔNG BÁO

V/v: Hạn cuối nộp hồ sơ tuyển sinh

Trường CĐ Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc thông báo:

Hiện nay, nhà Trường đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký học các ngành nghề đến hết ngày 15/10/2018.

Vậy nhà trường thông báo đến các em học sinh có nguyện vọng học tập tại trường năm 2018 được biết và nạp hồ sơ tại phòng đào tạo của nhà trường đúng thời gian trên.